Dagbesteding bij Stichting Zorgtrecht

Bij Stichting Zorgtrecht kunt u terecht voor een zinvolle Dagbesteding. Het is bedoeld voor kwetsbare ouderen uit de wijk Zuilen en omgeving die zelfstandig wonen. Er zijn verschillende mogelijkheden voor Dagbesteding; er is laagdrempelige Dag-ondersteuning en er is Dag-begeleiding als u een indicatie heeft vanuit de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) of de Wet langdurige zorg (Wlz).

Laagdrempelige Dag-ondersteuning is voor en door onder andere oudere Turkse vrouwen, Turkse mannen, Marokkaanse vrouwen en Marokkaanse mannen en een wekelijkse Maaltijd van multiculturele oorsprong voor en door de oudere en kwetsbare bewoners uit de buurt.

Het doel van de Dagondersteuning is om uw zelfredzaamheid te vergroten, de eigen kracht te versterken en het voorkomen of verlichten van sociaal isolement door middel van sociale contacten, creatieve activiteiten en educatie. Hiermee wordt uw gezondheid positief beïnvloed.

Daarnaast is er Dag-begeleiding voor ouderen met een indicatie vanuit de WMO of Wlz. Dagbegeleiding in een groep biedt u structuur in de dag, activiteiten en begeleiding die aansluiten bij uw levensstijl en behoeften en sociale contacten met andere ouderen. Bovendien krijgt u dagelijks een warme maaltijd.

Dagbegeleiding geeft uw mantelzorger ontlasting van de zorg doordat u op een prettige en veilige plek zorg en begeleiding ontvangt.

Vrijwilligers

Bij zowel de Dagondersteuning als de Dagbegeleiding zullen vrijwilligers hun bijdrage leveren aan de activiteiten. De vrijwilligers hebben diverse multiculturele achtergronden en sluiten daarmee goed aan bij de diverse culturele achtergronden en behoeften van de deelnemers.

Gastvrijheid en persoonlijke aandacht

Bij Stichting Zorgtrecht staat u centraal en vormen uw wensen en behoeften altijd het uitgangspunt voor ons werk. Ons doel is om een omgeving te creëren waar u zich thuis voelt en aandacht is voor persoonlijke en individuele zorg begeleiding die zoveel mogelijk aansluit op uw levensstijl. Wij willen u graag ontzorgen zodat u zich bij ons thuis voelt en dat u uw dagelijkse leven zoveel mogelijk op uw eigen manier kunt voortzetten.

We helpen u bovendien bij het versterken van uw zelfredzaamheid binnen de maatschappij en bij het vergroten van uw sociale netwerk. Zo wordt voorkomen dat u in een sociaal isolement terecht komt.

Dagopvang ouderen

Projecten en (eigen) initiatieven

Wij bieden ruimte aan diverse Projecten. Bij deze projecten kunnen zowel de deelnemers van de Dagondersteuning, van de Dagbegeleiding, als de oudere uit de buurt/wijk aansluiten. Zo is er de gelegenheid dat de diverse doelgroepen zich mengen. Zo waren en zijn er al het Project ‘Rijkdom voor Ouderen’, het ‘Groene vingers’- project en het project ‘Zuilen breit alles aan elkaar’. Deze projecten kunnen door diverse organisaties worden ingezet en ook door buurt- of wijkbewoners zelf worden georganiseerd.

Ook is er ruimte voor andere (eigen) initiatieven die bij de doelgroep van kwetsbare ouderen passen.

Heb je een project of initiatief wat aansluit bij onze doelgroep, neem dan contact met ons op.

Multiculturele zorg

We leven in een multiculturele samenleving en daarin verdient iedereen zijn eigen plek. Ook de oudere en kwetsbare Utrechtse gemeenschap bestaat uit een mooie mix van verschillende culturen. Toch worden specifieke culturele wensen in veel zorginstellingen helaas vaak over het hoofd gezien vanwege een gebrek aan tijd, aandacht of begrip. Doordat mensen elkaar niet verstaan of begrijpen, voelen zij zich niet op hun gemak en komen zij snel in een isolement terecht.

Stichting Zorgtrecht is het eerste multiculturele zorgcentrum van Utrecht en wij willen dat iedereen zich welkom voelt bij ons. Wij bieden meertalige zorg en begeleiding met professionele aandacht, kennis en begrip voor uw culturele achtergrond. Ons streven is om een afspiegeling van de maatschappij te zijn, een brug te slaan tussen verschillende culturen en mensen te verbinden. Bij Zorgtrecht kunt u gezamenlijk de dag of een aantal uren doorbrengen met respect en ruimte voor ieders cultuur, gewoonten en taal.

Multiculturele dagopvang Utrecht

Waarom dagbesteding bij Zorgtrecht?

  • Zelfredzaamheid vergroten en eigen kracht versterken
  • Sociaal contact en daardoor een isolement voorkomen
  • Structuur en regelmaat in uw dagindeling
  • Actief bezig blijven en een zinvolle invulling geven aan de dag
  • Positieve invloed op de gezondheid
  • Zo nodig professionele verzorging en begeleiding gedurende de dag
  • Ontzorgen van de deelnemer en de mantelzorger
  • Zorgbrug tussen thuis en instelling