Indicatie

Om gebruik te kunnen maken van onze dagbegeleiding heeft u een indicatie nodig. Dit houdt in dat u een verklaring heeft waarin is vastgesteld dat u zorg nodig heeft. Deze indicatie bepaalt ook op welke zorg u recht heeft, hoeveel dagen per week u bij ons langs kunt komen en of u bijvoorbeeld ook een indicatie voor vervoer heeft.

Opties

Wanneer u een indicatie heeft kunnen de kosten voor dagbegeleiding volledig of gedeeltelijk worden vergoed vanuit:

  • De ‘Wet Maatschappelijke Ondersteuning’ (WMO)
  • De ‘Wet langdurige zorg’ (Wlz)

U kunt er ook voor kiezen om zowel de WMO als de Wlz als een ‘Persoonsgebonden Budget’ (PGB) te besteden. Het PGB kunt u geheel zelf beheren en ook hiermee kunt u dagbegeleiding vergoeden.

Heeft u geen indicatie en dus geen recht op een van de bovenstaande vergoedingen? Dan is er ook altijd de mogelijkheid om uit eigen middelen gebruik te maken van onze diensten. We bespreken graag alle mogelijkheden voor een particulier pakket met u.

Vergoedingen dagopvang

Eigen bijdrage

Voor de dagbegeleiding zult u in de meeste gevallen zult u een deel van de kosten zelf moeten betalen; dit wordt de eigen bijdrage genoemd. De hoogte van deze bijdrage hangt af van uw situatie en inkomen, zoals de samenstelling van het huishouden en uw vermogen. In sommige gevallen wordt een eigen bijdrage ook gedeeltelijk vergoed door de zorgverzekeraar.

Op de website van het CAK (Centraal Administratie Kantoor) kunt u zelf gemakkelijk uw eigen bijdrage berekenen.

Kosten

Wat betreft de dagbegeleiding bij Stichting Zorgtrecht is het grootste deel van onze service inbegrepen. U hoeft zich als deelnemer dus geen zorgen te maken over verborgen kosten en u hoeft niet extra te betalen voor activiteiten of voorzieningen. Wij vragen echter wel een kleine bijdrage voor de middag- en avondmaaltijden van 4 euro per persoon. Mocht er zich eventueel een uitzonderingssituatie voordoen die bijkomende kosten met zich meebrengt, dan zullen we hier altijd duidelijk en tijdig over communiceren.

Hulp nodig?

Heeft u hulp nodig bij het invullen van de indicatie- of budgetaanvraag? Uw eigen buurtteam van de Gemeente Utrecht kan u voorlichten en begeleiden bij de aanvraag van vergoedingen voor zorg en ondersteuning. Om een indicatie aan te vragen kunt u terecht bij het CIZ (Centrum Indicatiestelling Zorg).