Indicatie

Om deel te nemen aan onze dagbegeleiding heeft u een indicatie nodig vanuit de WMO of de WLZ. Dit houdt in dat u een verklaring heeft waarin is vastgesteld dat u zorg nodig heeft. Deze indicatie bepaalt ook op welke zorg u recht heeft, hoeveel dagen per week u hieraan kunt deelnemen en of u bijvoorbeeld ook een indicatie voor vervoer heeft.

Een indicatie tot dagbegeleiding met eventueel vervoer kunt u aanvragen via het buurtteam (www.buurtteamsutrecht.nl) of via het CIZ.

Opties

Wanneer u een indicatie heeft kunnen de kosten voor dagbegeleiding vergoed vanuit:

  • De ‘Wet Maatschappelijke Ondersteuning’ (WMO)
  • De ‘Wet langdurige zorg’ (Wlz)
Vergoedingen dagopvang

Eigen bijdrage

De hoogte van een eventuele eigen bijdrage hangt af van uw situatie en inkomen. Op de website van het CAK (Centraal Administratie Kantoor) kunt u zelf gemakkelijk uw eigen bijdrage berekenen.

Hulp nodig?

Heeft u hulp nodig bij de indicatieaanvraag? Uw eigen buurtteam van de Gemeente Utrecht kan u voorlichten en begeleiden bij de aanvraag van vergoedingen voor zorg en ondersteuning. Om een indicatie aan te vragen voor WLZ (Wet Langdurige Zorg) kunt u terecht bij het CIZ (Centrum Indicatiestelling Zorg).