Multiculturele dagbesteding voor ouderen

Ma-Vr: 9.00 - 17.00

Vergoedingen

Vergoedingen voor dagbegeleiding

Hoe wordt onze zorg betaald?

Om deel te nemen aan onze dagbegeleiding heeft u een indicatie nodig vanuit de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) of de Wet langdurige zorg (Wlz). Dit houdt in dat u een verklaring heeft waarin is vastgesteld dat u zorg nodig heeft.

Deze indicatie bepaalt ook op welke zorg u recht heeft, hoeveel dagen per week u hieraan kunt deelnemen en of u bijvoorbeeld ook een indicatie voor vervoer heeft.

In sommige gevallen kan het zijn dat u een eigen bijdrage moet betalen voor onze zorg. De hoogte van een eventuele eigen bijdrage hangt af van uw specifieke situatie en inkomen.

Op de website van het CAK (Centraal Administratie Kantoor) kunt u zelf gemakkelijk uw eigen bijdrage berekenen. Gebruik hiervoor de Eigen bijdrage rekenhulp van het CAK.

Een indicatie voor dagbegeleiding met of zonder vervoer kunt u aanvragen via het buurtteam of via het CIZ (Centrum Indicatiestelling Zorg).

Om een indicatie aan te vragen voor WLZ (Wet Langdurige Zorg) kunt u ook terecht bij het CIZ.

Heeft u hulp nodig bij het aanvragen van vergoedingen voor dagbegeleiding?

Uw eigen buurtteam van de Gemeente Utrecht kan u voorlichten en begeleiden. Zij helpen u graag bij de aanvraag van indicaties en vergoedingen voor zorg en ondersteuning.