Sinds kort gaan er ouderen via Zorgtrecht en De King Arthur Groep tuinieren – in verhoogde bakken – met kinderen van de Herderscheeschool. Het Groene Vingers Project is een initiatief van Enactus University College Utrecht met de bedoeling verbinding te leggen tussen lagereschoolkinderen en ouderen.

Elke donderdagmiddag lopen de ouderen gezamenlijk naar de school. Daar kijken de kinderen al naar ze uit. Met elkaar planten ze dan plantjes en geven deze water. Natuurlijk moet er gezorgd worden dat er geen onkruid tussen de plantjes komen, dus er wordt ook geschoffeld. Zo blijven de tuintjes netjes verzorgd.

[mk_image src=”http://www.zorgtrecht.nl/wp-content/uploads/2017/05/nieuws_itemtuin.jpg” image_height=”500″]