We leven in een multiculturele samenleving en daarin verdient iedereen zijn eigen plek. Ook de oudere en kwetsbare Utrechtse gemeenschap bestaat uit een mooie mix van verschillende culturen. Toch worden specifieke culturele wensen in veel zorginstellingen helaas vaak over het hoofd gezien. Vaak vanwege een gebrek aan tijd, aandacht of begrip. Doordat mensen elkaar niet verstaan of begrijpen, voelen zij zich niet op hun gemak en komen zij snel in een isolement terecht.
Stichting Zorgtrecht is het eerste multiculturele zorgcentrum van Utrecht. Wij willen dat iedereen zich welkom voelt bij ons en daarom bieden wij multiculturele zorg. Oftewel meertalige begeleiding met professionele aandacht, kennis en begrip voor uw culturele achtergrond. Ons streven is om een afspiegeling van de maatschappij te zijn, een brug te slaan tussen verschillende culturen en mensen te verbinden.
Bij Zorgtrecht kunt u gezamenlijk de tijd doorbrengen met respect en ruimte voor ieders cultuur, gewoonten en taal.