“Een artikel over eenzaamheid bij oudere niet-westerse migranten in het magazine van Zorg+Welzijn. Het gaat over het bereiken van deze groepen. Er is met Zorgtrecht een interview gehouden en in het artikel verwerkt. In januari zijn we een Dagbegeleidingsgroep gestart voor oudere Turkse vrouwen, passend bij de cultuur. Zoals uit het artikel blijkt precies wat er nodig is voor deze niet-westerse doelgroep in deze tijd. “