Op 22 december was er een heel geslaagde kerstmaaltijd met de ouderen uit de buurt met muziek door Ton de Wit. De Kerstman onthaalde iedereen bij Zorgtrecht voor de deur met zijn bel en hij zong enkele kerstliederen. Met het welkomstwoordje door Jacqueline, werd iedereen welkom geheten en alle vrijwilligers van Zorgtrecht en allen die een steentje hebben bijgedragen met het dekken van de tafels en het koken van de heerlijke kerstmaaltijd, werden met naam en toenaam bedankt. Er werd stil gestaan bij de niet-vanzelfsprekende vrede op aarde, de gezondheid van iedereen en het samenzijn. Ook kon ieder voor zich, zich een momentje bezinnen. Daarna kon het 5-gangen menu worden geserveerd. Tussen de gangen door zong Ton de Wit eerst kerstnummers en later lekkere meezingers. De stemming zat er goed in!