Vrijdag 22 april opent Stichting Zorgtrecht in de Utrechtse wijk Zuilen officieel de deuren van haar eerste multiculturele centrum voor dagbesteding in Utrecht. Op haar nieuwe locatie voor dagbesteding zijn cliënten van iedere cultuur van harte welkom. ‘Wij komen tegemoet aan de sociale- en zorg specifieke wensen van hulpbehoevenden uit verschillende culturen’, vertelt initiatiefnemer Numan Demircan.

Aanleiding
Toen zijn eigen moeder hulpbehoevend werd en ontzorgt moest worden ging zij naar een instelling voor dagbesteding. Na twee dagen gaf zij aan hier geen gebruik meer van te willen maken. De reden? Ze voelde zich niet op haar plaats, kon haar moedertaal niet spreken en genoot niet van het gezelschap van gelijkgestemden.

‘Wanneer mensen ouder of hulpbehoevend worden gaat de eigen cultuur een belangrijker rol spelen in hun leven. Zeker ouderen vallen terug op hun moedertaal en de gebruiken en gewoonten waarmee ze zijn opgegroeid en waarbij ze zich thuis voelen.’, aldus Demircan.

Bij Stichting Zorgtrecht werken professionals afkomstig uit zowel de Nederlandse, Turkse als Marokkaanse cultuur. ‘Wij willen dat ieder mens, ongeacht zijn of haar afkomst en cultuur zich welkom en thuis voelt bij ons. We leven in een multiculturele samenleving, daar is onze zorginstelling volledig op ingericht.’

Ontzorgen en verzorgen
Het huidige zorgstelsel is erop gericht ouderen zo lang mogelijk zelfstandig te laten wonen. Dagbesteding is onder andere bedoelt om zowel de cliënt als de mantelzorgers te ontzorgen. Een sociaal isolement te voorkomen door hen actief betrokken te houden en aan de fysieke welvaart wordt bijgedragen met een geheel verzorgde, gezonde maaltijd.

Vergoedingen
De kosten voor dagbesteding kunnen worden vergoed vanuit het persoonsgebonden budget (PGB) dat beheert wordt door de gemeente waarin de cliënt woont, of vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz). ‘Het aanvragen van de indicatie en vergoeding begeleiden wij ook voor mensen die gebruik willen maken van onze diensten’, besluit Demircan.

Officiële opening
Aanstaande vrijdag (22 april) is eenieder aan de Prinses Irenelaan 14 tussen 16.00 uur en 22.00 uur van harte welkom om een kijkje te komen nemen en kennis te komen maken met initiatiefnemers en personeel van Stichting Zorgtrecht,

[mk_gallery images=”4978,4979,4980,5013,5014″ style=”style1″]

Leave a comment